Med 10 ejendomme på tilsammen 350.000 m² bærer vi et ansvar, og vi investerer altid i moderne, energioptimerede ejendomme. Vores overordnede tilgang og målsætningerne er de samme for alle ejendomme, og i det daglige kan vi gøre ekstra meget for vores ejendomme i Ørestad, på Weidekampsgade 12-16 og Sundkrogsgade 7-9, hvor vi selv står for den daglige drift.

Målsætninger

Sammen med vores kollegaer i Norge og Sverige arbejder vi med målsætninger og en miljøhandlingsplan. For eksempel skal alle vores ejendomme miljøcertificeres og have en miljøhandlingsplan. Vi har en række langsigtede energitiltag for at reducere forbruget både gennem investeringer og samarbejde med vores kunder. Når vi bygger, indretter og drifter er det med øje for klimapåvirkningerne og ud fra etiske retningslinjer til vores leverandører.   

Klimainvesteringer

KLP er Norges største pensionsselskab, og siden 2018 har koncernen haft et mål om at øge klimavenlige investeringer i hele verden med 6 milliarder NOK hvert år (ca. 4,4 mia. DDK). I 2020 blev dette mål overskredet med en god margin, da KLP investerede nye 8,8 milliarder (ca. 6,4 mia. DDK) i klimavenlige investeringer.

Læs mere om KLPs klimainvesteringer

 

 
CSR logo samling KLP.png
 

ISO 9001 og ISO 14001

KLP Ejendomme har været kvalitets- og miljøcertificeret efter ISO901 og 14001 siden 2009. Vores miljøarbejde er systematiseret i et styringssystem for miljø, og vi gør kontinuerlige vurderinger af miljøpåvirkningen fra hele vores virksomhed.

Læs mere om vores kvalitetssikring

FNs verdensmål

Ni af FNs verdensmål er særligt relevante for ejendomsbranchen, og dem arbejder vi med dagligt.

Læs hvordan vi arbejder med verdensmålene

DGNB

Vores ejendomme er certificeret efter den internationale DGNB-standard, der har en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed. 

Læs hvordan vi arbejder med DGNB

Samarbejder og leverandører

Sammen kan vi mere. Derfor indgår vi i samarbejder både med lokalområdet og i netværk som ØICC og Københavns Kommunes EnergiSpring.

I det daglige har vi Glad Service, en af Danmarks største socialøkonomiske virksomheder, til at sørge for vores housekeeping i vores ejendomme i Ørestad.

Vi har også en stor rolle som indkøber af varer og tjenester, både når det gælder den daglige drift og fx nye indretninger af lejemål. I tråd med vores styringssystem ISO9001/14001 vil vi altid prioritere leverandører, som er miljøcertificerede og kan fremvise systematisk arbejde med samfundsansvar og miljø. Alle vores leverandører får desuden tilsendt vores krav til etik og samfundsansvar.

Krav til etik og samfundsansvar hos KLPs leverandører_bilag 1_juni_2023_DA.png
 

 

Et par konkrete eksempler

CSR er summen af tiltag, både de visionære målsætninger og dem fra den praktiske hverdag. Her har vi samlet nogle konkrete eksempler på det sidste.

GENTRÆ sparer over 7 ton CO2

Byggepladser bruger meget træ, der egentlig kan genanvendes. Gennem ordningen GENTRÆ indleverede vi 18.065 kg træ, primært krydsfiner fra vores byggeri af HUB1. Træet blev genbrugt til at bygge et skateboardanlæg. Se casen her

Skoleelever undervist på byggeplads

Sammen med vores entreprenør Hoffmann indgik vi et samarbejde med vores nabo Ørestad Skole. Det betød, at elever blev undervist på vores byggeplads, og fx brugte matematik til at blande beton. Målet var, at få flere til at interessere sig for byggefag. Læs mere her

Øko bronze og mindre madspild

Vores serviceoperatør Madkastellet leverer dagligt frokost og mødecatering med øje for økologi og optimering af madspil.

Solceller på HUB1

Vores nyeste ejendom på Kay Fiskers Plads er født med solceller på taget. I 2022 fik vi derfor 202.3 MWh i direkte energitilskud fra oven. Det skulle i runde tal svare til forbruget i 45 husstande (2 voksne, 2 børn, 150 m²). Du kan se de aktuelle tal her