KLP Ejendomme A/S er datterselskab af det norske KLP Eiendom, der er et af de største og mest solide ejendomsselskaber i Norden og har attraktive ejendomme i Oslo, Trondheim, Stockholm og København. Vi ejes af Norges største pensionsselskab, KLP, og tager ansvar for sikker og langsigtet værdiskabelse af pensionsaktiver gennem aktiv ejendomsudvikling og forvaltning. KLP ejes af kommuner og arbejdsgivere, der giver deres ansatte offentlige erhvervspensionsordninger. De værdier, vi skaber, går derfor tilbage til samfundet.

KLP Eiendom blev etableret i 1985 som Nora Eiendom, og siden købt af KLP 10 år senere. Vi administrerer ejendomme til en samlet værdi af 65 milliarder norske kroner, og alt, hvad vi gør, skal være bæredygtigt og bidrage til et bedre samfund. Vi styres af, hvad der er fornuftigt på langt sigt, ikke af hvad der giver kortsigtet gevinst. Dette kendetegner alle vores investeringer, vores løsninger, samt drift og vedligeholdelse af vores bygninger.

KLP Eiendom udvikler og forvalter kontorbygninger og uddannelsesmæssige ejendomme, indkøbscentre, hoteller, grunde og projekter i flere af Skandinaviens største byer. Derudover ejer vi et hotel i London. Vi er 150 ansatte, som administrerer og udvikler mere end to millioner kvadratmeter ejendom.

Vi skaber mødesteder, hvor folk trives og kan realisere deres potentiale

KLP Eiendom vil være kendt for solide og bæredygtige projekter, der hjælper med at løse lokale udfordringer. Vi ønsker at skabe gode miljøer, hvor lejere, brugere og naboer trives, udvikler og realiserer deres potentiale, både i dag og fremover.

Det opnår vi ved at være åbne, tydelige, ansvarlige og engageret i alle vores interaktioner med kunder og kolleger.

Ejendomsselskabet til fremtiden

KLP Eiendoms egne fagfolk tager sig af al forvaltning, drift og vedligeholdelse af vores ejendomme. Vi skal være en sikker og professionel partner for vores lejere i hele lejeperioden. Derfor tager vi os også tid til at lære vores lejere at kende og investerer både tid og ressourcer for at sikre, at ejendommene imødekommer lejernes behov.

  • Hver ejendom har et dedikeret team af forbindelses- og driftsteknikere til at hjælpe dig gennem hele lejeperioden.
  • Alle bygge- og vedligeholdelsesprojekter udføres internt, og den daglige inspektion af ejendommene udføres af KLPs egne medarbejdere, der kender ejendommene ud og ind.
  • Vi tager virksomhedernes sociale ansvar alvorligt og arbejder dagligt for at reducere energiforbruget og håndtere affald på en bedre måde. Vi har et langsigtet perspektiv i forvaltningen af ​​vores ejendomme og er forpligtet med en køreplan for fast ejendom til 2050. Virksomheden er miljøcertificeret i henhold til ISO 14001 og ISO 9001 og som en del af KLP er vi forbundet med Global Compact og FN's principper for ansvarlige investeringer.