Kvalitet og miljøsikring

KLP Ejendomme har været kvalitets- og miljøcertificeret efter ISO9001 og 14001 siden 2009

Vores miljøarbejde er systematiseret i et styringssystem for miljø, og vi gør kontinuerlige vurderinger af miljøpåvirkningen fra hele vores virksomhed. De vigtigste miljøaspekter er grundlag for fokusområderne i miljøarbejdet. Vi arbejder systematisk med samsvarsvurderinger vurderet i forhold til offentlige og interne krav, og har et system til at håndtere afvig af ydre miljø. 

 
KLP ISO certifikater 2023.png

 

KLP Ejendomme er kvalitetscertificeret efter ISO 9001 og arbejder aktivt med at møde krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshed. I vores kvalitetssystem finder vi styrende retningslinjer for alle vores arbejdsprocesser som hele tiden er genstand for kontinuerlig forbedring.