Både FNs klimapanel og FNs naturpanel har gjort det tydeligt, at der er behov for en hurtig og kraftfuld indsats for at reducere drivhusgasemissioner og redde vores livsgrundlag sammen med mangfoldigheden af plante- og dyreliv.

KLP Ejendomme i Danmark er en del af Norges største pensionsselskab KLP. Derfor består vores miljøindsats både af det daglige arbejde med fx energioptimering i vores ejendomme, og af den måde vi forvalter, den værdi vi skaber. Her har miljøet længe været højt på dagsordenen, og siden 2018 har KLP haft et mål om at øge klimavenlige investeringer i hele verden med 6 milliarder NOK hvert år (ca. 4,4 mia. DDK). I 2020 blev dette mål overskredet med en god margin, da KLP investerede nye 8,8 milliarder (ca. 6,4 mia. DDK) i klimavenlige investeringer.

Klimaændringer er en af ​​de største udfordringer verden står over for, og derfor har KLP et overordnet mål om at tilpasse forretningen til 1,5-gradersmålet i Parisaftalen. Hvis verden skal nå dette mål, er det ikke kun nødvendigt med nedskæringer i emissionerne - vi har også brug for øget klimafinansiering for at realisere det grønne skift, både i Norge og resten af ​​verden. Dette er et område, hvor KLP kan yde et særligt bidrag. I flere år har KLP opbygget en portefølje af klimavenlige investeringer, og i 2020 steg disse med 8,8 mia. NOK. Ved udgangen af ​​2020 udgjorde KLPs klimavenlige investeringer 52,2 mia. NOK, hvilket svarer til otte procent af KLPs samlede investeringer. At KLP har valgt at udelukke virksomheder og industrier som kul og oliesand har været vigtige skridt. Samtidig investerer vi aktivt i det, verden har brug for mere af.

”Der er et stort behov for øget klimafinansiering for at nå målene i Parisaftalen, og KLP er en af ​​de investorer, der virkelig investerer i dette. Vi har gjort dette i flere år, og det er en af ​​de vigtigste ting, vi kan gøre for at hjælpe med at nå klimamålene og samtidig sikre et godt afkast af pensionsmidlerne. Disse investeringer er en del af den grønne overgang. Det er noget, vi vil gøre mere af, så vores klimavenlige investeringer vil stige i de kommende år, ”siger Heidi Finskas, direktør for samfundsansvar hos KLP.

KLP har investeret 32,7 milliarder NOK i vedvarende energi over hele verden

En stor del af KLPs klimavenlige investeringer er i vedvarende energi i Norge og verden, og i alt beløber disse investeringer sig til 32,7 mia. NOK. Heraf er der investeret 23 mia. NOK i Norge inklusive norske virksomheder, der producerer og distribuerer miljøvenlig energi. Dette er investeringer med et langsigtet perspektiv, der sikrer KLP et godt afkast af pensionsmidler og supplerer porteføljen godt. KLP vil gennem sit ejerskab i norske kraftvirksomheder være en drivkraft i opgradering af vandkraftværkerne og effektivisering af kraftværkerne.

I 2020 investerede KLP også for første gang direkte i et norsk vedvarende projekt. Investeringen i Nord-Odal vindmøllepark har været kontroversiel og har skabt en masse diskussion og mange henvendelser i en polariseret debat. Behovet for mere vedvarende energi er vigtigt, samtidig med at hensynet til miljø og natur skal afvejes. Denne balance er vigtig for KLP. Vindenergiværket i Nord-Odal opfylder WWF's kriterier for udvikling af vindenergi, der tager sig af naturen.

KLP har også investeret stærkt i vedvarende energi i forskellige dele af verden, herunder USA. I 2020 bidrog KLPs investeringer til opførelsen af ​​en stor solpark i Texas, der producerer 246 MW årligt. Dette svarer til energibehovet for 34.000 amerikanere. KLP har investeret i flere forskellige fonde, der opererer med vedvarende energi, og disse fonde har mange projekter under udvikling og opførelse. I 2020 indgik KLP også et samarbejde med DNB om at investere i alt 12 mia. NOK i vindmølleparker, vandkraftværker og solenergi. KLP overvåger også nøje udviklingen af ​​havvind og har allerede investeret i flere projekter gennem globale fonde.

En anden stolt investering for KLP er vores investering i vedvarende energi i udviklingslande. Mere udvikling af vedvarende energi i disse lande er afgørende for at nå klimamålet og er en af ​​nøglerne til succes med bæredygtig udvikling og vækst. I alt har KLP investeret mere end 930 millioner NOK i vedvarende energi i forskellige udviklingslande. Sammen med Norfund (den statslige investeringsfond for virksomheder i udviklingslande) har KLP bidraget til opførelsen af ​​975 MW vedvarende energi svarende til elbehovet for omkring 6,7 millioner indbyggere i udviklingslandene. Blandt de vedvarende energiprojekter, vi har investeret i, er en af ​​verdens største solparker i Egypten, Mozambiques første store solpark og Afrikas største vindmøllepark i Kenya.

KLP yder grønne lån, investerer i FSC-certificerede skove og elektriske færger

Vedvarende energi og miljøbygninger udgør størstedelen af ​​KLPs klimavenlige investeringer, men KLP har også investeret 6,3 mia. NOK i andre klimavenlige aktiviteter og ny teknologi, der vil bidrage til det grønne skift. Vi hjælper med at elektrificere kystbådene og se behovet for mere vedvarende energi, hvis vi skal lykkes med at elektrificere hele Norge. Blandt andet ydede KLP sidste år 1,15 mia. NOK i nye grønne lån til forskellige projekter relateret til transport, vand, kloakering og renovering og rehabilitering af ejendom i norske kommuner og amtskommuner. Disse projekter har en klar klima- og miljøprofil, og et af lånene gik til Møre og Romsdal Amt Kommune til køb af elektriske færger.

KLP har også investeret i en skovfond, der investerer i FSC-certificerede skovejendomme i Sverige, Finland og Baltikum. Disse investeringer steg i 2020, og i alt har KLP investeret næsten 1,2 milliarder i bæredygtige skove.

Der er selvfølgelig mange virksomheder i den børsnoterede portefølje, der også bidrager til det grønne skift, men disse er udelukket fra denne definition af klimavenlige investeringer.

KLP fokuserer på miljøbygninger i ejendomsporteføljen

KLP har en stor andel miljøbygninger i ejendomsporteføljen. I denne sammenhæng defineres miljøbygninger som bygninger med energiklasse A eller B, og disse investeringer beløber sig til mere end 13,2 mia. NOK. I 2020 købte KLP to nye miljøbygninger - en kontorbygning i Trondheim og en kontorbygning i Bergen.

KLP udvikler også bygninger tæt på offentlige transportcentre for at bidrage til mindre biltrafik og bruger miljøcertificering af bygninger som en del af det systematiske arbejde med bæredygtighed i ejendomsporteføljen. Forskellige aktører definerer miljøbygninger på forskellige måder, men den kommende EU-taksonomi vil give retningslinjer for blandt andet hvad der kan kaldes miljøvenlige bygninger / klimavenlige bygninger / grønne bygninger.

Nogle af KLPs klimavenlige investeringer i 2020

 • Copenhagen Infrastructure Partners: En fond, der specialiserer sig i vedvarende energi globalt
 • Climate Investor One: Klimafond for vedvarende energi i udviklingslande
 • KLP Norfund Investments: Fond oprettet med Norfund til investeringer i vedvarende energi og bank og finansiering i udviklingslande
 • Next Power: fond, der specialiserer sig i solenergi
 • Silvestica: fond, der investerer i FSC-certificeret skovejendom i Sverige, Finland og Baltikum
 • Skaftåsen: Vindkraftprojekt i Härjedalen i Sverige
 • Stena Renewable: Et af Sveriges største landbaserede vindkraftselskaber
 • Odal Vindkraftværk: Vindmølleparkerne Sognkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal kommune
 • NEAS (tidligere Nordmøre Energiverk)
 • TrønderEnergi
 • Projektfinansiering af vedvarende energi med DNB
 • Grønne lån fra KLP til kommuner og amtskommuner