KLP og DGNB

DGNB er en certificering for bygninger og byområders bæredygtighed. Det er en international standard tilpasset danske forhold. Det er Rådet for bæredygtigt Byggeri (tidligere Green Building Council Denmark), der står for certificeringen.

Systemet bygger på den helhedsorienterede tilgang til bæredygtighed (FN’s definition) med de tre hovedsøjler: social-, økonomisk- og miljømæssig kvalitet. Dertil har DGNB også teknisk kvalitet og proceskvalitet, i alt 5 hovedområder: 

  1. Sociokulturel og funktionel kvalitet 

  1. Miljømæssig kvalitet 

  1. Økonomisk kvalitet 

  1. Teknisk kvalitet 

  1. Proceskvalitet 

DGNB certifikat 3A_guld_skema.png
Et eksempel på vægtningen af de fem parametre

 

En holistisk tilgang

DGNB-systemet er fleksibelt og stiller ikke specifikke krav til bestemte løsninger eller materialer, da bygninger har forskellige funktioner og forskellige krav. En bygning eller et byområde bliver derfor evalueret ud fra deres performance. Projekterne har ofte forskellige fokusområder, hvor der opnås højere score i forskellige kvaliteter alt efter fokus. 

I DGNB-systemet skal der være balance mellem de fem overordnede kvaliteter. Alle fem har minimumskrav, sådan at man ikke kan excellere i ét område, hvis det er på bekostning af et andet. 

DGNB er et trappe-certificeringssystem og derfor kan man afhængigt af ambitionsniveau og certificeringstype arbejde efter at blive tildelt fra DGNB-bronze og op til DGNB-platin. 

 

 

Nye bygninger 

Der er flere kategorier af certificeringer. For os er det "Nye bygninger" og "Bygninger i drift", der er aktuelle. Vi har haft to byggeprojekter, hvor værktøjet har været brugt som en del af styringen undervejs, og de har begge kastet flotte resultater - og ejendomme - af sig.

DGNB certifikat 3A_guld_20230113.png

Bygninger i drift 

DGNB for bygninger i drift er udviklet til at være et transformations- og styringsværktøj, der understøtter bygningsejere, -operatører og -brugere i udviklingen af en bæredygtig og handlingsorienteret ejendomsstrategi. Ved systematisk at evaluere oplysninger omkring bygningens tilstand, brugssituation og faktiske forbrugsdata, hjælper systemet til at skabe gennemsigtighed i bygningsdriften samt identificere optimeringspotentialer. 

Sølvcertifikater for vores tre ejendomme Arne Jacobsens Allé 13, Arne Jacobsens Allé 15-17 og Weidekampsgade 12-16.