Behandling af personoplysninger i KLP Ejendomme

KLP Ejendomme behandler oplysninger om dig som er kunde, forretningsforbindelse og besøgende på vores ejendomme eller bruger af vores digitale løsninger. Personlige oplysninger er oplysninger og vurderinger, der kan være knyttet til dig som person, såsom dit navn, e-mailadresse, fødselsdato, telefonnummer og lignende.

Vi registrerer og bruger personlige oplysninger til at styre vores forhold til kunder og forretningsforbindelser samt for at sikre vores bygningers sikkerhed og i forbindelse med markedsføring. Vi indsamler normalt oplysningerne direkte fra dig. Hos KLP Ejendomme behandler vi ikke følsomme personoplysninger.

Disse personoplysninger behandler vi

For at følge op på kundeforholdet registrerer og behandler vi oplysninger om vores lejere. Disse oplysninger er normalt kontaktpersoners navne, e-mailadresser, telefonnumre og jobtitler. Disse oplysninger fås normalt direkte fra dig eller fra din arbejdsgiver. Nogle gange indsamler vi også oplysninger fra offentligt tilgængelige lister. Når vi indgår en lejekontrakt, vil vi også være i stand til at få kreditcheck fra vores kontraktmodpart. Som lejer i vores ejendomme vil du kunne modtage kundeundersøgelser, nyhedsbreve og anden information fra os.

 

For at sikre sikkerheden har mange af vores ejendomme adgangskontrol og/eller kameraovervågning. Når du bruger adgangskontrol, registreres normalt navn, e-mailadresse, telefonnummer og eventuel personlig adgangskode. Denne type system bruges hovedsageligt til at forhindre uautoriseret adgang til bygningen. Kameratilsyn anvendes til at forhindre kriminelle handlinger som vandalisme, indbrud og tyveri og er altid godt markeret. Adgangen til overvågningsdata er meget begrænset, og opbevaring og sletning følger altid gældende love og anbefalinger.

 

Grundlaget for behandling af disse oplysninger reguleres i henhold til personoplysningsloven, og vi behandler kundeoplysninger for at opfylde en aftale med den registrerede eller til at udføre opgaver i henhold til den registreredes anmodning, inden en sådan aftale indgås. Vi behandler personlige oplysninger i forbindelse med adgangskontrol og kameraovervågning for at beskytte vigtige interesser. Kameratilsyn er også specielt reguleret i henhold til lov om personoplysninger.

Hvis du er en af ​​vores forretningsforbindelser - for eksempel en tjenesteudbyder til vores bygninger, gemmer vi information som navne og kontaktoplysninger for at komme i kontakt med dig. Vi gemmer også kontaktoplysninger om tidligere og potentielle kunder og forretningsforbindelser. Dette er information, som vi kun opbevarer, hvis vi mener, det er sandsynligt, at vi gerne vil komme i kontakt med det firma, du repræsenterer, for at tilbyde leje i vores lokaler eller anmode om et tilbud på et produkt eller en tjeneste.

For at styre det kontraktmæssige forhold indsamler vi også oplysninger fra offentligt tilgængelige lister. Vi kan også få kreditchecks i forbindelse med vurdering og evaluering af leverandører.

Grundlaget for behandling af disse oplysninger reguleres i henhold til persondataloven, ved at den databehandler eller tredjepart, som informationen videregives til, kan have en legitim interesse, og hensynet til den registreredes privatliv ikke overstiger denne interesse.

Hvis du besøger eller bor på en af ​​vores ejendomme, vil vi sikre dig, at dit ophold er sikkert, og at du er i stand til at udføre den forretning, du har, på en effektiv måde. Nogle af vores ejendomme har registreringssystemer for besøgende. Dette system registrerer normalt navn, arbejdsgiver, e-mailadresser, telefonnummer og, hvis relevant, køretøjsregistreringsnummer. Disse typer systemer bruges hovedsageligt til at sikre, at der ikke er nogen uautoriserede personer i bygningen, såvel som for at lette effektive møder og lignende. For at sikre vores ejendommes sikkerhed bruger vi kameraovervågning. Kameratilsyn bruges til at forhindre kriminelle handlinger som vandalisme, indbrud og tyveri og er altid godt markeret. Adgang til overvågningsdata er meget begrænset, og opbevaring og sletning overholder de gældende love og anbefalinger på alle tidspunkter.

Grundlaget for behandling af disse oplysninger reguleres i henhold til persondataloven og er til beskyttelse af vægtige interesser. Kameratilsyn er også specielt reguleret i henhold til lov om personoplysninger.

Vi arbejder kontinuerligt med brugeroplevelsen på vores hjemmeside. Det vigtigste indhold skal være let at finde, og indholdet skal kunne læses fra de enheder, som vores kunder og besøgende faktisk bruger. For at forbedre webstedet og gøre det lettere at bruge bruger vi cookies. Cookies er små tekstfiler, der forbliver på din computer. De inkluderer information om, hvilke sider du besøger på nettet. Ved at bruge vores tjenester accepterer du, at vi kan bruge et sådant værktøj, medmindre du deaktiverer cookies-indstillinger i din browser eller deaktiverer et værktøj ved at klikke på et link til fravælgelse. De cookies, vi bruger, kan ikke sprede ondsindede programmer eller beskadige din computer på nogen måde.

Du kan finde mere information om cookien nedenfor.

Grundlaget for behandling af disse oplysninger er med individets samtykke i overensstemmelse med den elektroniske kommunikationslov.

Nogle af vores ejendomme tilbyder bredt tilgængelige trådløse netværk. Medmindre andet er angivet, er dette en gratis service, som gæster på vores ejendomme kan bruge i henhold til de angivne betingelser. Du bliver muligvis bedt om at angive dit navn, telefonnummer og din e-mail-adresse. Derudover registreres og gemmes din IP-adresse, MAC-adresse, logintidspunkt og mængde data, der bruges. Oplysningerne bruges til at identificere og autentificere brugere af netværket samt til at forbedre brugeroplevelsen ved automatisk at logge ind på enheden igen ved næste besøg. Hvis du ikke ønsker at blive automatisk registreret ved et senere besøg, kan du gøre dette i Wi-Fi-indstillingerne på din telefon ved at vælge 'glem dette netværk'. E-mail-adresse / telefonnummer, MAC-adresser og datavolumen behandles for at generere samlede statistikker over besøgende.

Grundlaget for behandling af disse oplysninger er dit samtykke (i henhold til persondataloven).

KLP Ejendomme videregiver ikke personlige oplysninger til udenforstående

KLP Ejendomme kan videregive oplysninger til politiet ved mistanke om en strafbar handling, hvis der fremsættes en anmodning. Ud over dette videregiver vi ikke personlige oplysninger til udenforstående eller tredjepart.

Kunde- og leverandørinformation kan deles mellem gårdejere eller andre dele af KLP Ejendomme-gruppen for at sikre en omfattende og effektiv opfølgning af vores kunder og leverandører. Dine personlige oplysninger kan deles med underleverandører. Deling af personoplysninger med underleverandører er reguleret i aftaler, der sikrer, at privatlivets fred bliver beskyttet.

Dine rettigheder

Du har ret til at modtage information om de oplysninger, vi har om dig, hvor informationen er hentet fra, og hvordan vi behandler dem.

Anmodninger om adgang skal gives skriftligt. Vores mål er at svare så hurtigt som muligt og senest 30 dage efter, at vi har modtaget din ordre. Hvis særlige omstændigheder gør det umuligt for os at svare inden for 30 dage, vil du modtage et foreløbigt svar med en grund til forsinkelsen. Vi vil også give oplysninger om, hvornår vi kan forvente svar. Vi opkræver ikke noget for at behandle din ordre for adgang.

Hvis du ønsker mere information om vores behandling af oplysninger om dig, bedes du kontakte os. Derefter kan du få svar på dine spørgsmål og enhver hjælp til at anmode om adgang.

Det er vigtigt, at de oplysninger, vi har om dig, er korrekte og nødvendige. Du kan muligvis kræve, at oplysninger rettes, hvis oplysningerne er ufuldstændige eller unødvendige. KLP Ejendomme sletter de registrerede oplysninger, når vi ikke længere har brug for dem for at opfylde det formål, som vi har fået oplysningerne til. Dette betyder, at informationen som hovedregel bevares, så længe aftalen/kundeforholdet eksisterer. For kameraovervågning gælder særlige regler, og KLP Ejendomme overholder de gældende love og anbefalinger til enhver tid. For adgangskontrol og besøgende registrering er opbevaring gyldig i maksimalt 90 dage. For lagring af billedoplysninger er opbevaring gyldigt i højst 7 dage. Systemerne, der behandler denne type data, har automatiseret sletningsfunktion. Oplysninger, som vi er lovpligtige til at opbevare, for eksempel i overensstemmelse med regnskabslovgivningen, vil ikke blive slettet, før de lovmæssige lagringsfrister er udløbet.

Vi kan begå fejl. Hvis du bliver opmærksom på, at KLP behandler personlige oplysninger, uden at vi har noget grundlag for det, eller ud over, hvad der er nødvendigt for at nå formålet, beder vi dig om at kontakte os, så vi kan slette de relevante oplysninger. Vi vil også slette dine personlige oplysninger, hvis vores behandling er baseret på dit samtykke, og du trækker dit samtykke tilbage.

KLP Ejendomme behandler primært personlige oplysninger til at styre kundeforhold og levere ejendomsadministrationstjenester. Derefter er vores behandling af personoplysninger baseret på aftalen med kunden og de lovpligtige krav til vores forretning. Derudover behandler vi personoplysninger til formål, der er baseret på en balance mellem KLP Ejendommes interesser og den registreredes privatlivsinteresser. Dette gælder f.eks. behandlinger relateret til markedsføring, besøgende registrering og kameraovervågning.

Hvis du er i en særlig situation og derfor ønsker, at KLP Ejendomme skal stoppe med at behandle personlige oplysninger om dig til sådanne formål, kan du fortælle os det. Vi vil derefter stoppe med at behandle dine personlige data til disse formål, medmindre vi kan demonstrere, at vi har absolut nødvendige og forsvarlige grunde til at fortsætte med det, og at disse overvejelser skal have forrang for dine interesser. KLP Ejendomme kan også fortsætte behandlingen, hvis det er nødvendigt at etablere, håndhæve eller forsvare et juridisk krav.

Du kan altid kræve, at KLP Ejendomme holder op med at behandle personlige oplysninger om dig, når formålet er tilpasset markedsføring rettet direkte til dig eller andre kunder.

Du kan kræve, at KLP Ejendomme begrænser behandlingen af ​​personoplysninger om dig i nogle situationer. Dette betyder, at vi stadig vil have de relevante oplysninger gemt. Al anden behandling af personoplysninger skal sættes på pause.

Du kan kræve begrænsninger i behandlingen

  • Hvis du mener, at de personlige oplysninger, vi har om dig, er unøjagtige, indtil vi har verificeret oplysningerne
  • Hvis KLP Ejendomme ikke længere har brug for informationen, men du har brug for dem på grund af et juridisk krav, f.eks. som bevis.
  • Hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen, og den er baseret på en balance mellem interesser. Gyldigt indtil KLP Ejendomme har vurderet, om vi stadig har grund til at behandle personlige oplysninger.
  • Hvis vores behandling af personoplysninger skulle være uden legitim grund eller på anden måde ulovlig.

 

KLP Ejendomme kan stadig fortsætte behandlinger

  • som er nødvendige for at fastsætte, håndhæve eller forsvare juridiske krav
  • for at beskytte andres rettigheder
  • af hensyn til vigtige offentlige interesser
  • hvilket sker efter dit samtykke

Du har ret til at få overført de personlige oplysninger, du har givet os. Derefter kan du bruge informationen selv eller give dem til en anden aktør, hvis du ønsker det. Retten til dataportabilitet gælder, hvis du har givet os et aktivt samtykke eller indgået en aftale med os.

Oplysninger, vi har på grundlag af interne analyser eller vurderinger, overføres ikke til dig eller tredjepart. Du har dog altid ret til at få adgang til de oplysninger, vi har om dig.

Hvilke oplysninger kan jeg medbringe?

Du kan få tilsendt alle oplysninger, vi administrerer på grundlag af aftalen med dig eller med dit samtykke, og som vi behandler elektronisk.

Oplysninger, vi har på grundlag af interne analyser eller vurderinger, overføres ikke til dig eller tredjepart. Du har dog altid ret til at få adgang til de oplysninger, vi har om dig.

Du kan anmode om dine oplysninger ved at kontakte vores fortrolighedsombudsmand via e-mail: personvern@klp.no.

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har synspunkter om KLP Ejendommes behandling af dine personlige oplysninger eller de oplysninger, du har modtaget fra os.

Du kan kontakte vores fortrolighedsombudsmand via e-mail: personvern@klp.no.

Du kan også rette eventuelle klager til Datatilsynet. Du kan finde information om dette på www.datatilsynet.dk.

Fortæl os om krænkelser af privatlivets fred

Vi omtaler overtrædelser af privatlivets fred som en manglende overensstemmelse. En manglende overensstemmelse er enhver behandling af personlige eller beskyttende oplysninger, der ikke er i overensstemmelse med forskrifter eller interne politikker / forskrifter og procedurer. Det kan også skyldes tekniske fejl i it-systemer. En manglende overensstemmelse kan typisk være utilsigtet eller ulovlig videregivelse eller adgang til personlige data eller personlige data i balance. For eksempel, hvis der gives personlig information til den forkerte modtager.

Når vi udvikler og forbedrer vores tjenester, kan det også være nødvendigt at opdatere denne fortrolighedserklæring for at give dig gode oplysninger om, hvordan KLP Ejendomme beskytter dine personlige oplysninger.

Opdaterede oplysninger vil altid være tilgængelige på vores website.

Roller og ansvar

Administrerende direktør i KLP Ejendomme har det overordnede ansvar for, hvordan personoplysninger behandles i koncernen. Virksomheden, som du eller din arbejdsgiver har indgået en aftale med, er ansvarlig for behandlingen af ​​dine personlige data. Dette betyder, at virksomheden er ansvarlig for, hvordan dine personlige data håndteres.

Hvis du har et kundeforhold til en af ​​vores lejere, styres dette forhold af din aftale mellem dig og vores lejer. For eksempel, hvis du er gæst på et hotel, der lejer lokaler af KLP Ejendomme, er det Hotel Manager, der er ansvarlig for de personlige oplysninger, der behandles i forbindelse med dit ophold.

Kontakt

Hvis du ønsker mere information om vores behandling af oplysninger om dig, bedes du kontakte os. Derefter kan du få svar på nogle af dine spørgsmål og enhver hjælp til at anmode om adgang.

Kontaktoplysninger til det firma, der er ansvarligt for behandling, kan findes på klpeiendom.no eller ved at kontakte os på telefon (+47) 55548500. Du kan også kontakte vores fortrolighedsrepræsentant på e-mail: personvernombud@klp.no.

KLP Ejendomme er et helejet datterselskab af KLP Eiendom, der igen er et helejet datterselskab af KLP Group. Læs mere om KLPs privatlivspolitik på https://www.klp.no/om-klp/personvern.