Drift og vedligeholdelse

Vores målsætning for helse, miljø og sikkerhed er, at KLP Ejendomme A/S skal bidrage til et godt bygningsmæssigt miljø gennem bedst mulig forvaltning, drift og vedligeholdelse af vores ejendomme. Dermed forebygger vi ulykker, helse- og miljøskader for vores lejere, egne ansatte og vores omgivelser.

Har du spørgsmål om drift og vedligeholdelse, kan du kontakte følgende alt efter ejendom:

Teglholmsgade 1-3, Gærtorvet 1-5, Østergade 8-12, Sundkrogsgade 7-9, Skelbækgade 3A, Weidekampsgade 6: Max Werner Petersen

HUB1: Kristian Urban Hansen

HUB2+HUB3: Jesper Aamann Hansen

Weidekampsgade 12-16: Johan Männel

 

Drift

Driften af ejendommene foretages af KLP Ejendomme A/S, som forestår/foranlediger leverancer/ydelser af varer og tjenester til fælles anvendelse og drift af ejendommene.

Generelt kan man sige, at driften omfatter følgende ydelser, som dog kan variere meget fra ejendom til ejendom:

  • Periodisk tilsyn med ejendommene, service, kontrol og drift af tekniske anlæg
  • Udarbejdelse af driftsregnskab
  • Kontrol og renholdelse af fællesarealer inde og ude
  • Varme, køling, ventilation
  • Renovation
  • Internkontrol
  • Vagttjeneste og sikring

Tilbagemeldinger

Vi er som ejendomsejer helt afhængig af tilbagemeldinger fra vores lejere, såvel ros som kritik. Du kan finde vores kontaktinformationer her.

Affaldshåndtering

Hos KLP Ejendomme har korrekt affaldssortering høj prioritet som en del af vores generelle miljøpolitik.

Vi fører løbende statistikker over sorteringsgraden for at sikre, at affaldet kan genanvendes bedst muligt. Er du i tvivl om, hvordan din virksomheds affald skal sorteres, følger vi Københavns kommunes retningslinjer. Der er skilte i vores affaldsrum, men tit sker sorteringen allerede i virksomheden. Derfor opfordrer vi til at klikke ind på denne guide. Her kan du læse mere om sorteringen og evt. hente sorteringsskilte til jeres beholdere.

Er du i tvivl om, hvordan fx engangsklude, kaffekapsler eller en tredje specifik genstad skal sorteres, kan vi anbefale denne side.

Har du yderligere spørgsmål til affaldshåndtering, er du altid velkommen til at kontakte Ina Lohse.

Vedligeholdelse

Målet med vedligeholdelse er at opretholde ejendommens forudsatte standard.

Profil

KLP Ejendomme ser vedligeholdelse af vores ejendomme som en meget vigtig del af forvaltningen. Vi har gode rutiner for vedligeholdelsesplanlægning og opretholder en generelt god stand i vores ejendomsmasse. Vi tænker langsigtet og har 1-, 3- og 5-årsplaner for vedligeholdelse.

KLP Ejendomme og vores lejere

Delt ansvar for vedligeholdelse. KLP Ejendomme har det særlige ansvar for vedligeholdelse af fællesarealer, tekniske anlæg og ejendommens facader. Indvendig i de enkelte lejemål er det lejeren, som har ansvaret for vedligeholdelsen. I lejeperioden skal lejer vedligeholde lokalerne, således at de opretholder samme standard som ved overtagelsen.

Lejerservice i HUBNORDIC i Ørestad

Er du lejer i en af HUBNORDIC-flerbrugerejendommene i Ørestad, tilbyder vi følgende services.

Motion og sundhed

Spændende sundhedstilbud til vores lejere.

Renseri- og vaskeordning

Berendsen Elis tilbyder vask og rens af dit tøj.

Frisør

Frisørkæden RODEO har salon i HUB1 og tilbyder alle former for klip, pleje og behandling.

Massør

HUB-Treatment sørger for forskellige typer behandling.

Booking af møderum og service

Her kan du som lejer booke møderum i begge vores mødecentre i Ørestad.

Cykel reperation og - vedligeholdelse

Virksomheden Ren Cykel kommer forbi med deres mobile værksted.

Forplejning

Personalerestaurant - Madkastellet Kantiner.

Plante- og blomsterservice

Jydsk Planteservice A/S har etableret ”grøn trivsel” for KLP ejendomme.

Rengøring

Daglig rengøring og individuelle løsninger efter behov.

Receptionstjeneste

Receptioner i KLPs ejendomme er bemandet af personale fra Securitas.

Tips til indeklima i HUBNORDIC

Vi har samlet en række tips til at bruge vores systemer optimalt, så jeres indeklima altid understøtter det gode arbejdsmiljø.

  • Få tips til indeklima her
  • Get indoor climate tips her

Sådan fungerer solafskærmingen i HUB2 og HUB3

Solafskærmningen i HUB2 og HUB3 er automatisk styret og reagerer derfor selv på solintensitet og solhøjden.

  • Læs mere her

Fotografering 

Kontakt KLP hvis du ønsker et tilbud på løsning af fotoopgaver.