Drift og vedligeholdelse

Vores målsætning for helse, miljø og sikkerhed er, at KLP Ejendomme A/S skal bidrage til et godt bygningsmæssigt miljø gennem bedst mulig forvaltning, drift og vedligeholdelse af vores ejendomme. Dermed forebygger vi ulykker, helse- og miljøskader for vores lejere, egne ansatte og vores omgivelser.

Drift

Driften af ejendommene foretages af KLP Ejendomme A/S, som forestår/foranlediger leverancer/ydelser af varer og tjenester til fælles anvendelse og drift af ejendommene.

Generelt kan man sige, at driften omfatter følgende ydelser, som dog kan variere meget fra ejendom til ejendom:

  • Periodisk tilsyn med ejendommene, service, kontrol og drift af tekniske anlæg
  • Udarbejdelse af driftsregnskab
  • Kontrol og renholdelse af fællesarealer inde og ude
  • Varme, køling, ventilation
  • Renovation
  • Internkontrol
  • Vagttjeneste og sikring

Tilbagemeldinger

Vi er som ejendomsejer helt afhængig af tilbagemeldinger fra vores lejere, såvel ros som kritik.

Vedligeholdelse

Målet med vedligeholdelse er at opretholde ejendommens forudsatte standard.

Profil

KLP Ejendomme ser vedligeholdelse af vores ejendomme som en meget vigtig del af forvaltningen. Vi har gode rutiner for vedligeholdelsesplanlægning og opretholder en generelt god stand i vores ejendomsmasse. Vi tænker langsigtet og har 1-, 3- og 5-årsplaner for vedligeholdelse.

KLP Ejendomme og vores lejere

Delt ansvar for vedligeholdelse. KLP Ejendomme har det særlige ansvar for vedligeholdelse af fællesarealer, tekniske anlæg og ejendommens facader. Indvendig i de enkelte lejemål er det lejeren, som har ansvaret for vedligeholdelsen. I lejeperioden skal lejer vedligeholde lokalerne, således at de opretholder samme standard som ved overtagelsen.

Lejerservice i Ørestad

Er du lejer i en af flerbrugerejendommene i Ørestad, kan du gøre brug af følgende services.

Motion og Sundhed

Spændende sundhedstilbud til vores lejere.

Renseri- og vaskeordning

Berendsen Elis tilbyder vask og rens af dit tøj.

Frisør

2BCut tilbyder klipning og hårpleje til KLP's lejere.

Massør

KLP-husene har allieret sig med Corpus Sanus-klinikkerne.

Booking af møderum og service

Her kan du som lejer booke møderum i begge vores mødecentre i Ørestad.

Cykel reperation og - vedligeholdelse

KLP Ejendommene har indgået aftale med virksomheden Ren Cykel.

Forplejning

Personalerestaurant - Madkastellet Kantiner.

Plante- og blomsterservice

Jydsk Planteservice A/S har etableret ”grøn trivsel” for KLP ejendomme.

Rengøring

Daglig rengøring og individuelle løsninger efter behov.

Receptionstjeneste

Receptioner i KLPs ejendomme er bemandet af personale fra Securitas.

Fotografering 

Kontakt KLP hvis du ønsker et tilbud på løsning af fotoopgaver.

Tips til indeklima i HUBNORDIC

Vi har samlet en række tips til at bruge vores systemer optimalt, så jeres indeklima altid understøtter det gode arbejdsmiljø.

Få tips til indeklima her

Get indoor climate tips here