Spejling AJA 13

Sådan fungerer solafskærmningen

22.03.21

Solafskærmningen i HUB2 og HUB3 er automatisk styret og reagerer derfor selv på solintensitet og solhøjden.

ENGLISH VERSION BELOW

Solzoner HUB3.png
Solzoner for HUB3 / Zones for HUB3

Automatisk solafskærmning

Den automatiske styring betyder, at du og dine kollegaer ikke skal gøre noget. Systemet er facadeopdelt og styres derfor individuelt pr. facade / etage / zone ud fra følgende:

 • Solafskærmningen styres via solintensitetsføler(e) samt en solhøjdeføler, der begge er placeret på den pågældende facade.
 • Når solintensiteten er større end den indstillede værdi, kører solgardinerne ned, og ved tilsvarende kører de selv op, når solintensiteter mindre end indstillingsværdien.
 • Indstillingsværdi for solintensitet indstilles på CTS/BMS
 • Samtidig måles solhøjden. Er solhøjden højere end den indstillede værdi, kører gardinerne ned, og de kører op igen, hvis solhøjden kommer under indstillet værdi. Det hele indstilles via CTS/BMS
 • Anlæggets anlægsbillede for den pågældende facade / etage / zone. Vi har indlagt tidsforsinkelser, så solafskærmningen ikke foretager utilsigtede kørsler, når solintensiteten bevæger sig i grænseområdet, fx når en sky passerer.
 • Solafskærmningen kører hver aften via ur-funktion op.

Bemærk, at når vi pudser vinduer og kører med gondol på facaden, vil gardinerne være kørt op af sikkerhedshensyn.


Automatic sun protection

The automatic control means that you and your colleagues do not have to do anything. The system is divided into facades and is therefore controlled individually per facade/floor/zone based on the following:

 • The solar shading is controlled via solar intensity sensor(s) as well as a solar height sensor, both of which are located on the facade in question.
 • When the solar intensity is greater than the set value, the sun blinds go down, and they go up themselves when the sun intensities are less than the set value.
 • Setting value for solar intensity is set on CTS/BMS
 • The sun's height is also measured. If the sun height is higher than the set value, the curtains go down and they go up again if the sun height falls below the set value. It is all set via CTS/BMS
 • The facility's construction image for the facade/floor/zone in question. We have introduced time delays so that the solar shading does not make unintentional runs when the solar intensity moves in the border area, eg when a cloud passes.
 • The sunshade goes up every night via clock function.

Please note that when we clean windows and ride with a gondola on the facade, the curtains will be pulled up for safety reasons.