Tiltag for at forhindre spredning af Coronavirus

Tiltag i kontorejendomme

I domicilejendomme og ejendomme med to store lejere arbejder vi tæt sammen lejerne og servicerer med fx øget adgang til håndsprit ved indgange og ekstra rengøring i de få fællesområder. I vores flerbrugerejendomme i Ørestad er der flere fællesarealer og – faciliteter, som vi håndterer. Desuden er der her et behov for fælles kommunikation på tværs af de enkelte lejeres egne tiltag.

 

Adgangskontrol

I nogle ejendomme er der krav om adgangskontrol i dagtimerne. For at undgå unødvendige berøringspunkter fjerner KLP krav om brug af pinkode i fællesarealer og indgangspartier på hverdage mellem kl. 06.30 og kl. 17.00.

Lejere tager selv stilling til, om man også ønsker dette gennemført ifm. adgang til egne lejemål.

 

Bemanding i KLP Ejendomme

KLP Ejendomme har ligesom alle andre virksomheder medarbejdere, der arbejder hjemmefra som følge af myndighedernes anvisninger. Vi sørger for at opretholde en tilnærmelsesvis normal drift af ejendommene, men det vil betyde at vores medarbejdere bliver mindre synlige i hverdagen.

Mødevirksomhed bør ske via Skype eller Teams. Hvis vores medarbejdere bliver syge, vil vi bruge medarbejdere fra andre ejendomme til f.eks. kontrol af tekniske installationer og anlæg, i den udstrækning dette lader sig gøre. Her er der udarbejdet beredskabsplan blandt driftsfolkene.

 

Ekstra rengøring

Vi har indført ekstra rengøring af alle berøringspunkter såsom dørhåndtag, lyskontakter, dispensere (sæbe og sprit) toiletter, gelændere, møderum og kantiner. Vi og vores leverandører arbejder aktivt med at få ekstra leverancer af hånddesinfektionsmidler.

Vi anbefaler håndvask med varmt vand og sæbe i minimum 20 sekunder som det bedste smitteværn.

 

Kantiner

I domicilejendommene driver lejerne selv kantinerne. I Ørestad lukkede vi personalerestauranterne, da regeringen indførte forbud med at samles 100 personer. Vores operatør Madkastellet sørger nu for at tilberede portionsanrettet to-go-frokost, som de leverer direkte i lejemålene.

Den udstrakte brug af hjemmearbejde har reduceret antallet af brugere i personalerestauranterne betragteligt.

 

Møderum og fællesarealer

Møderum

Vi anbefaler, at man ikke afholder fysiske møder for et større antal personer og henstiller til, at man i videst muligt omfang begrænser antallet af gæster udefra. Møder bør så vidt muligt afholdes via Skype, Teams eller andre platforme.

I vores ejendomme i Ørestad City har vi gode videokonferencesystemer i fire møderum, og vi har opsat to ekstra for at kunne imødekomme nye behov.

Motionsrum

For at begrænse smitteoverføring har vi valgt at lukke samtlige motionsrum i ejendommene. Badefaciliteterne forbliver åbne og tilgængelige.

 

Kommunikation

Vi har haft tæt dialog med lejerne i vores domicilejendomme for at afklare behov og holde os orienteret. I Ørestad har vi plakater om hygiejne op i alle elevatorer, opstillet håndsprit ved alle indgange og film om hygiejne og tiltag på vores skærme. Desuden orienterer vi alle via mails til lejerkontakter og vores forvalter har haft løbende kontakt med disse. Vi har også oprettet en særlig hjemmeside til disse lejere, så de kan følge med i vores tiltag, få gode råd, links til plakater og se hvordan de fx skal bestille mad.

Prevent infection.JPG