Ørestad City skal være et hverdagssted med tilgængelige oplevelser i øjenhøjde. Det er en af konklusionerne i KLPs store brugerundersøgelse "Sammen om Ørestad City". Med vores Café Nabo og de kommende tilbud på Kay Fiskers Plads er KLP klar med svar på mange af ønskerne.

Sammen om Ørestad City

I flere år har Ørestad været beskrevet som "Ødestad" og meget andet af diverse eksperter i medierne. Spørger man derimod beboerne, er historien en anden og mere nuanceret. Det gjorde vi i maj 2020, og her er et par eksempler på beboernes holdninger:

Jeg elsker Nordens Manhattan. Fantastiske bygninger, meget engagerede beboere. Savner forretninger og caféer i gadeplan

Ørestad er et fantastisk moderne og “up and coming” sted. Alle de gode fordele ved forstaden (reduceret trafik og støj, grøn natur, vand og frihed) og storbyen (metro, mange butikker, 10 minutter til Kgs. Nytorv)

Vores undersøgelse viste også, at der er delte meninger om Ørestad. Det er tydeligt, at Ørestad vækker de mest positive følelser blandt beboere, som er interesserede i bydelens videre udvikling, mens den vækker de mest negative følelser blandt gæster og pendlere, der ikke bruger - eller kender - bydelens muligheder.

 

621 deltog i undersøgelsen

Vi vidste godt, at der er et stort engagement i Ørestad, men var alligevel imponeret over, at 621 deltog i undersøgelse i løbet af de 14 dage. Det har givet os et godt afsæt for en rapport, som er nuanceret og velfunderet.

Det er den lokale Ph.d. og etnolog Morten Krogh Petersen fra EXTRA/ORDINARY, som har udarbejdet rapporten ”Sammen om Ørestad City”. Hans helt overordnede konklusion er, at Ørestad City er et hverdagssted. Flertallet hverken forventer eller ønsker sig spektakulære, farverige og out of the ordinary oplevelser, men netop hverdagsoplevelser. Det kan være en lille koncert her, et simpelt men godt aftensmåltid der og et lokalt loppemarked i weekenden.

Det leder til en række anbefalinger til den videre by-, service- og forenings- og aktivitetsudvikling:

Når det gælder byudvikling

Skab flere opholdssteder og samlingspunkter, og bryd med det hårde og kantede udtryk. Mere læ, mere grønt og mere hygge.

Når det gælder serviceudvikling

Caféer, barer og butikker skal kombinere billige priser og god kvalitet! Ikke som i pris skal følge kvalitet, men som i mere hverdag. Og vær gerne hyperlokale.

Når det gælder forenings- og aktivitetsudvikling

Diverse former for fx markeder, mindre aktiviteter eller fællesspisninger skal udvikles sammen med beboere - og også pendlere og gæster. De skal udvikles på en måde, så de fostrer fællesskab og stolthed i bydelen.

Rapporten byder også på syv temaer for den videre udvikling af Ørestad, samt en nærmere gennemgang af, hvad de forskellige brugergrupper ønsker.

Løsningerne er på vej

Rapporten bekræfter et stort ønske om "mere byliv og flere spisesteder", og her er "cafe" det mest gennemgående ord. Her kan vi fra KLPs side bidrage med nogle af løsningerne. Først og fremmest vores nye Café Nabo, der åbnede i august og netop vil være et uformelt, lokalt samlingssted. 

I forsommeren 2021 åbner ejendommen på Kay Fiskers Plads, hvor der kommer blandt andet restaurant, food court og en række servicebutikker i stueetagen. 

Hent rapporten 

Hos KLP ønsker vi, at rapporten kan være med til at skabe endnu bedre byrum og gode initiativer i Ørestad City. Derfor må du meget gerne hente rapporten her.

Sammen om Ørestad City rapport.JPG

Tak for hjælpen

Undersøgelsen er udført for KLP Ejendomme af EXTRA/ORDINARY og med teknisk bistand fra Rambøll. Tak for det gode samarbejde.

Desuden vil KLP gerne takke alle deltagere i de indledende interviews for deres tid og engagement, samt samarbejdspartnere som ØICC, GFS Ørestad, Amager Vest Lokaludvalgs digitale borgerpanel, Ørestad Skole, Ørestad Avis og Amagerbladet, der hjalp med at sprede budskabet.

Endelig skal der lyde en stor til alle jer, der deltog i den endelige undersøgelse, og gav os jeres billede af Ørestad City nu og i fremtiden.