Norske KLP Eiendom AS har i samarbejde med Hudson Nordic sat en proces i gang for en ledelsesændring i KLP’s danske datterselskab KLP Ejendomme A/S.

Ledelsesændring i KLP Ejendomme

Norske KLP Eiendom AS har i samarbejde med Hudson Nordic sat en proces i gang for en ledelsesændring i KLP’s danske datterselskab KLP Ejendomme A/S.
Ændringen sker på baggrund af den nuværende adm. direktør Søren Risager-Hansens ønske om at arbejde mere specifikt med ejendomsudvikling. Han har senest gennemført det hidtil største egenudviklede projekt i KLP Eiendom ved byggeriet af en 64.000 m² stor flerbrugerkontorejendom på Kay Fiskers Plads i Ørestad, som blev ibrugtaget i juli 2021.
Søren Risager-Hansen har ledet KLP Ejendomme siden januar 2009, og virksomheden i Danmark er i den periode vokset fra 7 til 20 ansatte. Han vil efter ansættelsen af en ny adm. direktør fortsætte i virksomheden de næste to år på 50% basis. Her vil han få ansvar for den langsigtede projektudvikling af udvalgte aktiver i selskabets portefølje.
Administrerende direktør i KLP Eiendom – Gunnar Gjørtz – udtaler: «Vi takker Søren for hans storartede indsats gennem mange år. Vi glæder os over de gode resultater som er skabt og for at have opbygget en attraktiv portefølje af erhvervsejendomme i Danmark, ligesom vi er glade for at kunne trække på hans udviklingskompetencer i de kommende år.»

Fremtidige fokuspunkter

Den nye direktør forventes ansat i løbet af efteråret 2023, og her vil fokus være at styrke KLP Ejendommes arbejde med udlejningen af ledige kontorarealer i porteføljen i København, implementere KLP’s strategi for bæredygtighed og videreudvikle organisationen i forhold til værdiskabelsen i virksomheden. I perioden frem til årsskiftet 2023/24 vil den nye direktør arbejde parallelt med Søren Risager-Hansen, som derefter overgår til den nye stilling.


Kort om KLP Eiendom AS

KLP Eiendom AS er datterselskab i Norges største Pensionskasse KLP som forvalter en pensionskapital på mere end 900 milliarder norske kroner på vegne af de norske kommuner og flere store grupper af offentligt ansatte.
KLP Eiendom AS har, som en del af kapitalforvaltningen i KLP, investeret næsten 100 milliarder norske kroner i erhvervsejendomme, kontorer, hoteller, butikscentre og undervisningsbyggeri i Norge, Sverige og Danmark. Investeringerne forvaltes gennem lokale datterselskaber i Oslo, Trondheim, København og Stockholm.
I Danmark har KLP Ejendomme A/S siden starten i år 2000 udviklet og købt en række ejendomme, så porteføljen i dag består af otte kontorejendomme og to hoteller til en værdi på næsten 9 milliarder danske kroner.
KLP Eiendom varetager selv i egen organisation alle opgaver i forbindelse med ejendommenes udvikling, udlejning, forvaltning, drift og vedligehold.

For yderligere information, kontakt

KLP Eiendom/ NO, https://www.klpeiendom.no/
CEO, Gunnar Gjørtz, +47 922 12 700
Hudson Nordic, https://hudsonnordic.dk/rekruttering
Partner, Henrik Rohde, +45 23 34 26 06
KLP Ejendomme/ DK, https://www.klpejendomme.dk/
Adm. direktør, Søren Risager-Hansen, +45 28 76 13 44