I KLP Ejendomme gennemfører vi solide og bæredygtige projekter, der hjælper med at løse lokale udfordringer. Det er en del af koncernens tilgang, at vi ønsker at skabe gode miljøer, hvor lejere, brugere og naboer trives, udvikler og realiserer deres potentiale, både i dag og i de kommende dage.

Vi har Norges største pensionsselskab i ryggen og er sandsynligvis en af markedets mest langsigtede ejendomsinvestorer. Vi selvfinansierer alle projekter og har derfor mulighed for at tænke utraditionelt og igangsætte innovative og ambitiøse projekter, der kun vil betale sig i fremtiden. Samtidig giver selvfinansieringen os robusthed og plads til at udvikle innovative og innovative projekter.

Vi styres af, hvad der er fornuft på lang sigt, ikke af hvad der giver kortsigtet gevinst. Dette kendetegner alle vores investeringer, vores løsninger, drift og vedligeholdelse af vores bygninger. Det vi gør er solidt, gennemtænkt og ordentligt.