Kommuneadmin_plap454m1223916

Tips til indeklima

Sådan kan du hjælpe med at skabe et godt indeklima

Der er mange forhold, både interne som eksterne, som kan påvirke dit indeklima.

Her er en oversigt over, hvad du selv kan gøre – og lidt om hvad KLP gør.

Termostat2.png

Kølesæson

KLP lukker for ejendommens radiatorer, når der ikke er behov for varme mere. Herudover anbefaler vi, at du og dine kollegaer er opmærksomme på en række tiltag.

Når kølesæsonen er startet, er det vigtigt, at du og dine kollegaer:

• Sikrer jer, at der er slukket for samtlige radiatorvarmekilder i kølede områder. Juster ventilen som vist her til venstre

• Sørger for, at alle vinduer og døre til lokalet holdes lukket i kølede områder

• Indfører rutiner med at rulle persienner ned hver aften, så morgensolens stråler ikke når at opvarme lokalerne, inden I møder

Særligt for HUB2:

• Er opmærksomme på, at det er optimalt, hvis samtlige betjeningstryk er indstillet ens for hver kølezone

Forskydningsværdier

Bemærk, at I som udgangspunkt kan sætte en lille +/- forskydningsværdi i de enkelte klimaområder, så hvis rumtemperaturen fx er sat til 22 C generelt, kan I selv hæve eller sænke den lidt.

Åbner I et vindue, vil det påvirke køleanlæggets effekt. Er der stor temperaturforskel mellem klimazonerne, bliver de også svære at kontrollere.

Om setpunkter

For HUB2 er det anbefalede setpunkt i sommerhalvåret er 23 C. Der er kun Hoffmann, som har KLPs tilladelse til at ændre på de generelle setpunkter i klimaområderne. Det er for at sikre, at ændringer i programmeringen overføres til ejen­dommens KNX-system.

I HUB3 er det kun KLP eller KLP’s leverandør, der må ændre på de generelle setpunkter i klimaområderne, så vi også her kan sikre, at ændringer i programmeringen overføres til ejen­dommens CTS-system.

For begge systemer gælder det, at lokale ændringer i setpunkter, der ikke opdateres i ejendommens system vil medføre systemfejl, som kan være meget bekostelige.

Sådan sænker du solens varmepåvirkning

• Træk persiennerne for, og sørg for at vinkle dem, så du undgår den direkte varmepåvirkning

• Brug persiennerne forebyggende ved at lukke dem helt til om aftenen, så de beskytter mod morgensolen, allerede inden du og kollegaerne møder på arbejde.