Vær med i undersøgelsen

Hvad skal der ske i Ørestad Citys byrum?

Hos KLP Ejendomme giver vi nu beboere og brugere i Ørestad City mulighed for at komme med deres ideer til, hvad der skal ske i bydelens rum. Vi har lanceret en borgerundersøgelse på hubnordic.dk/din-by, hvor alle kan deltage. 

Vær med, og giv os dine ideer. Alt efter hvor meget du har på hjerte, kan du besvare spørgeskemaet på 3-8 minutter. Vi offentliggør resultaterne i bl.a. Ørestad Avis, og tager dem med i vores videre arbejde med forskellige aktører som fx Københavns Kommune, By & Havn, Metroselskabet, Ørestad City Grundejerforening og de øvrige aktører i området. 

Vil skabe debat

KLP håber med undersøgelsen at kunne skabe en debat om Ørestad City’s byliv og vil derfor dele undersøgelsens resultater ved et offentligt arrangement på et tidspunkt, når det igen bliver muligt at samle mange deltagere. Adm. dir Søren Risager-Hansen påpeger dog, at han ikke kan love, at KLP på egen hånd kan realisere alle ideer, fordi der netop er mange aktører og interesser involveret, men han glæder sig til at høre, hvad folk byder ind med.

”Vi tror, at store udfordringer bedst løses i fællesskab af de, som har interesse i at få tingene til at ske”, undertreger Søren Risager-Hansen. 

Undersøgelsen er blevet til gennem samarbejde med EXTRA/ORDINARY samt teknisk bidstand fra Rambøll. Desuden har en række lokale kræfter støttet op, fx Ørestad grundejerforenings sekretariat, Amager Vest Lokaludvalgs digitale borgerpanel, Ørestad Skole, Ørestad Bibliotek og ØICC. Undersøgelsen løber frem til d. 17/5 2020 og afsluttes med en rapport, der offentliggøres og bliver tilgængelig for alle deltagere.

Giv os dine input til mere liv i Ørestad Citys byrum på www.hubnordic.dk/din-by