Kay Fiskers Plads-projektet i Ørestad er det største guld-certicerede DGNB-projekt i Danmark, fordi fx bæredygtighed og sammenhængen med lokalsamfundet er tænkt helt ind i projektet fra start. Ejendommen får energimærkning A.

I Ørestad opfører KLP Ejendomme et projekt for 1,25 mia DDK. Det er Skandinaviens mest ambitiøse kontorejendom, der vil sætte nye standarder for, hvordan det skal være at gå på arbejde. Den grundlæggende tanke bag projektet er, at vi ikke bare bygger til lejerne, men til hele bydelen. Siden Ørestad blev anlagt i starten af 00erne, har byen savnet et naturligt centrum, et bytorv med små butikker og et livligt miljø. Det bygger vi nu, som en del af projektet.

Samtidig bliver ejendommen opført lige ved vores to eksisterende ejendomme på Arne Jacobsens Alle´13 og 15-17. Derfor vil vi tilbyde lejerne i de tre ejendomme et koncept, hvor de får adgang til fællesfaciliteterne i alle tre bygninger. Så hvis en virksomhed fx afholde en kongres, har de tre auditorier og 30 møderum til deres rådighed.

Langsigtet projekt bygget til guld

Vi bygger ikke bare til 2021, men en ejendom der kan tilpasses behovene i de kommende mange årtier. Det er en del af den DGNB guld-certificering, som vi bygger efter, at ejendommen skal være opført til en lang levetid både i materialevalg og indretning. Ved certificeringen bliver både den økonomiske, miljømæssige, socio-kulturellle, funktionelle og tekniske kvalitet vurderet lige som kvaliteten af processen med samarbejdet med entreprenøren Hoffmann, den tekniske rådgiver Rambøll og Vilhelm Lauritzen Arkitekterne også bliver inddraget. Det er KLP Ejendommes intension, at projektet også skal opnå DGNB guld for bygninger i drift.

Kay_Fiskers_Plads_int kontor med syd og Ørestad metrostation

Miljømæssige tiltag

Et af de store miljøaftryk traditionelt er brugen af beton. På Kay Fiskers Plads bruger vi 63.000 tons beton, hvilket svarer til betonmængden i de to pyloner på Øresundsbroen. Det giver nogle store CO2-udledninger på kort sigt, men det opvejes bl.a. at byggeriet er indrettet til en lang levetid og kan tilpasses nye formål. Desuden bliver ejendommen ikke kun brugt fra kl. 8-17 i hverdage, men har også tilbud om aftenen og i weekenderne i form af butikker, cafe og restauranter, som giver noget til lokalsamfundet.

Rent byggeteknisk har Hoffmann arbejdet en lodret opsætning af betonelementer samt slankere konstruktion af stabiliserende kerner og det har sparet 400 m² betonvæg, hvilket svarer til at reducere med 44.000 kg CO2. Denne indsats gav Hoffmann en nominering til Årets Betonprojekt i den nordiske Veidekke-koncern, som Hoffmann er en del af. Projektet blev nomineret blandt 200 andre fra hele Norden.

På byggepladsen kan man desuden se gaffeltrucks, der kører på el frem for diesel, og i opstartsfasen blev det oppumpede grundvand ført til kanal, så det ikke belastede det offentlige kloaknet. Den færdige ejendom vil rumme en del tekniske løsninger til energioptimering og får fx 1.000 m² solceller på taget samt bliver tilknyttet HOFORs nye fjernkølingssystem i Ørestad.

Kay Fiskers Plads indgang fra vest

Sikkerhed og brobyggeri

Der er lagt mange kræfter i sikkerheden - både den på pladsen og den i området - da vi bygger lige over for Ørestad skole med mange sårbare trafikanter. Hoffmann har fokus på arbejdssikkerhed, hvor alle på pladsen bl.a. skal bære udvidet beskyttelse og have bestået en sikkerhedsprøve. Desuden blev der tilknyttet en fysioterapeut, der kunne hjælpe bl.a. betonarbejderne med, hvordan de skulle håndtere tunge løft og umagelige stillinger samt gav øvelser, der kunne forebygge skader.

Byggepladsens placering over for skolen har givet ekstra logistisk planlægning, og der er fx faste flagmænd, som dirigerer de mange lastvogne, der kører til og fra pladsen. Det store fokus på sikkerhed betød, at Kay Fiskers Plads projektet vandt Hoffmanns interne HMS-pris i 2019.

De sociale aspekter betød bl.a. et kig på, hvad vi kan gøre for byggefagene. Her fik vi en kvindelig lærling ind i betonsjakket, hvilket stadig er et særsyn i branchen. Desuden har vi samarbejdet med skolen, så alle 6.-klasser har haft uger med undervisning i egen pavillon på byggepladsen. Her har de fx støbt beton, løst anderledes matematikopgaver og lært om sikkerhed. De har også besøgt tekniske skoler, alt sammen for at stimulere en interesse for byggefaglige uddannelse, for branchen vil mangle hænder i de kommende år. Det er helt i tråd med den grundlæggende tanke bag hele projektet: At vi også bygger for byen.

Kay Fiskers Plads markedstorv på sydsiden