Om os

KLP Ejendomme A/S er datterselskab af det norske KLP Eiendom AS, et af Norges større ejendomsselskaber.

KLP's Ejendomsselskaber har tilsammen en portefølje på mere end 1,6 mio. m² (pr. oktober 2011) fordelt på kontor-/erhvervslokaler, indkøbscentre, hoteller, boliger samt grunde.
Størsteparten af vores ejendomme er centralt placeret i Oslo og repræsenterer høj bygningsstandard, effektiv arealudnyttelse samt en behagelig atmosfære.

Vores virksomhed kendetegnes ved fleksible lokaler, som ud over et udvidet serviceniveau og effektiv drift, giver vores lejeres organisationer det vigtigste; en effektiv arbejdsdag.

Selskabsstruktur 

KLP Ejendomme A/S er et helejet datterselskab af KLP Eiendom, som igen er et helejet datterselskab af Kommunal Landspensjonskasse. KLP's investeringer på ejendomsmarkedet er en del af den langsigtede kapitalforvaltning i KLP koncernen. KLP's Ejendomssektion har selskaber i Oslo, Trondheim, København og Stockholm.


Forretningsidé

KLP Ejendomme A/S er datterselskab af norske KLP Eiendom AS, som er KLPs redskab til investeringer i ejendomsmarkedet. Selskabets forretningsidé er værdiskabelse gennem investering, udvikling og udlejning af fast ejendom i tråd med den overordnede strategi for kapitalplacering som gælder hos KLP.
Investeringer skal foretages på et forretningsmæssigt grundlag samt varetage hensynet til menneskerettigheder, lønmodtagerrettigheder, miljø og etiske forretningsprincipper i overensstemmelse med KLPs støtte af Global Compact og FNs principper for ansvarlige investeringer.

Vores værdier

Dialogen mellem KLP Ejendomme og kunderne skal være præget af vores værdier: åben, tydelig, ansvarlig og engageret.

Åben

 • Vi deler kundskab og information
 • Vi er åbne for input og tager det alvorligt
 • Vi er tolerante overfor hinanden

Tydelig
• Vi forenkler hvor det er nødvendigt
• Vi optræder konsistent
• Vi prioriterer og er målbevidste i vores handlinger

Ansvarlig

 • Vi er til at stole på
 • Vi skaber tryghed
 • Vi tænker og optræder i helheder

Engageret

 • Vi ønsker at begejstre vores kunder og hinanden
 • Vi bygger relationer
 • Vi handler

Vision


KLP Ejendomme ønsker kvalitetsbevidste lejere.

Investeringsområder i KLP's ejendomssektion:

 • Kontorejendomme
 • Undervisningsejendomme
 • Indkøbscentre
 • Hoteller

Aktuelt om KLP Ejendomme