Miljø og klima

Miljø og klima

KLP Ejendommes norske ejer, KLP, er i hele sin virksomhed optaget af sit samfundsansvar og af, at levere services og produkter med fokus på ansvarlige etiske og miljømæssige perspektiver.
 

For vort moderselskab KLP Eiendom AS i Norge betyder det blandt andet, at virksomheden er certificeret efter ISO 9001 og ISO 14001 standarderne, som fundament for en for effektiv kvalitets- og miljøledelse.
 

KLP Ejendomme i Danmark er tillige certificeret efter ISO 9001 og ISO 14001 standarderne og efterlevelsen heraf revideres to gange årligt.

KLP Ejendomme sætter årligt miljømål i en handlingsplan, hvor der i de eksisterende ejendomme aktuelt er fokus på nedbringelse energiforbruget og på en øget sorteringsgrad af affald. Gennem en aktiv miljøpolitik vil KLP Ejendomme bidrage med at reducere belastningen af miljøet og klimaet, samt fremme nye adfærdsmønstre, produkter, tjenester og tekniske løsninger som kan reducere miljøbelastningen og CO2 udslippet.
 

I driften af vore ejendomme sker dette i samarbejde med vores serviceleverandører, for eksempel indenfor rengøring og kantinedrift samt ikke mindst i samarbejde med vores lejere, hos hvem der ofte også er stort fokus på miljø- og samfundsansvars aspektet.
 

Ved udvikling og byggeri af nye ejendomme er det desuden KLP Ejendommes målsætning, at skabe de bedst mulige løsninger indenfor miljø, energi, kvalitet, og arkitektur, så vi som langsigtet ejer af store samfundsmæssige værdier bidrager til en bæredygtig udvikling og skaber værdi for vores kunder.

Nyttige lenker